MILUŠKA A IVAN

MATOUŠOVI

Jsme nadšení propagátoři celostního žití

NĚCO MÁLO O NÁS

Před lety nám naše sousedka Anička říkávala: "Zavírejte si ta okna. Nemusí vás slyšet celá ulice..!" Dneska jsou na nás naše děti pyšné, jaký jsme dokázali udělat v životě obrat. A to díky pochopení a přijetí celostních principů žití. Proto se nyní naši zkušenost snažíme předat co nejvíce lidem v našich projektech. A snad se nám to daří, protože už jich je několik tisíc..

NAŠE PROJEKTY

Vytvořili jsme kolekci programů

AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

"VŠE SE VŠÍM SOUVISÍ A NIC SE NEDĚJE NÁHODOU."

Tvoříme pro Tebe jednoduché celostní návody, díky kterým se můžeš zbavit bolestí těla i ducha, problémů ve vztazích, s penězi, i se špatnou prací.

Poslechni si, co nás vedlo k založení této on-line akademie v rozhovoru z internetové televize Cesty k sobě.

Náš glog

empatia.cz

"UKÁZAT CESTU TI MŮŽE NĚKDO JINÝ, JÍT PO NÍ MUSÍŠ SÁM"

Jsme přesvědčení, že ke spokojenému žití nám vždycky schází něco v některé ze tří oblastí - ve zdraví, ve vztazích nebo v penězích. Na empatia.cz najdeš mnoho informací, jak to udělat, aby se dal život žít v pohodě a spokojenosti. Jaké k tomu používáme metody, jak je třeba se na svět a život dívat, co pro to dělat a proč.

PÁR DALŠÍCH SLOV O NÁS

Ivan

Původně elektrotechnik a ateista.
Spoluautor a "levá hemisféra" Akademie celostního zdraví.
Zdravotní a vztahové problémy mě dovedly k pochopení a přijetí celostního, trojjedinného pohledu na svět. Snažím se být průvodcem sobě a jiným lidem na cestě k Božství. K rozpomenutí se, že všichni jsme součástí jedné společné energie, které klidně můžeme říkat Bůh. K pochopení, že to rozpomínání probíhá vědomým prožíváním situací tady, ve "hmotném" světě, v reálném životě. Ve světě, kde naše duše k naší mysli hovoří prostřednictvím našeho těla. Dneska jsem "věřícím" člověkem, ale jsem přesvědčený, že současná náboženství už by měla být nahrazena jiným pojetím duchovnosti. Jsem spolutvůrcem Akademie celostního zdraví. Můj sen je o společnosti, které říkám duchovní komunismus. O komunitní společnosti, která není založena na materialismu a ekonomickém rovnostářství, ale na uvědomění si duchovní sounáležitosti každého s každým a všeho se vším. Na vědomí, že všichni jsme neoddělitelnou součástí jedno celku. Na vědomí, že co dělám tobě, dělám vlastně sobě, protože všichni jsme částečkami Boha, tak, jako každá naše buňka se částečkou našeho těla. Nevím, ve kterém životě se svého snu dočkám, ale vím jistě, že se ho dočkám. A považuji za dobré říkat o tom druhým lidem. Třeba se jim to zalíbí a sami na sobě(!) pro to něco málo udělají.

Miluška

Původně speciální pedagog.
Spoluautorka a "pravá hemisféra" Akademie celostního zdraví.
Rozhodla jsem nepodílet se na nefunkčním školství, ale pomáhat "postiženým" dospělým. 20 let se zabývám zdravou výživou, alternativní léčbou nemocí, duchovními příčinami. Jsem vyznavačem jednoduchých souvislostí a metod, které může použít každý ve svém životě, aby mohl sám sebe učinit šťastným. Jsem propagátorkou a sama jdu cestou ženské role. Pracuji s numerologií, astrologií devíti planet, pohledovou diagnostikou, irisdiagnostikou a dalšími diagnostickými metodami. Mojí zálibou je diagnostika vztahů a hledání východisek z problematických vztahů ke vztahům šťastným. Jsem spoluautorkou webu Empatia a on-line programů z Akademie celostního zdraví. Mým snem je svět v lásce. Kde nebude bolest a trápení. Kde každý nechá druhého, ať jsi jde svým životem, jak sám potřebuje. Kde každý se bude ptát jen sám na sebe. A bude řešit jen sám sebe a s plným vědomím zodpovědnosti bude sám sebe měnit. K lásce bez podmínek. Věřím, že mohu inspirovat druhé lidi k tomu, aby udělali první krok.

NĚKOLIK NAŠICH VIDEO POZDRAVŮ

Možná ti připadáme jako ET, kterým nikdy nemůžeš rozumět. Věř tomu, že i my jsme kdysi zhlíželi ke svým učitelům jako k ET a měli stejné pocity, jako máš teď ty. Víš, co nás dělilo? Jedna jediná věc - krok k sobě!

Všechno, co děláme, směřuje k tomu, aby jsi pochopil a přijal sám sebe.

Všechno, po čem toužíme, je, abys porozuměl sobě, protože pak porozumíš celému svému životu.

Všechno, co děláme, má cíl, abys věděl, co tu máš v životě dělat, jaký význam mají vztahy, které žiješ, problémy, které se ti dějí. Abys taky věděl, co máš změnit, abys problémy, nemoci a starosti neměl. 

Protože TVŮJ život je TVŮJ a NIKDO jiný než TY ho nemůže ZMĚNIT!